Novel deep learning-based transcriptome data analysis for drug-drug interaction prediction with an application in diabetes

Qichao Luo, Shenglong Mo, Yunfei Xue, Xiangzhou Zhang, Yuliang Gu, Lijuan Wu, Jia Zhang, Linyan Sun, Mei Liu, Yong Hu 0002. Novel deep learning-based transcriptome data analysis for drug-drug interaction prediction with an application in diabetes. BMC Bioinformatics, 22(1):318, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.