Segmentation and Recognition for Historical Tibetan Document Images

Long-Long Ma, Congjun Long, Lijuan Duan, Xiqun Zhang, Yanxing Li, Quanchao Zhao. Segmentation and Recognition for Historical Tibetan Document Images. IEEE Access, 8:52641-52651, 2020. [doi]

Authors

Long-Long Ma

This author has not been identified. Look up 'Long-Long Ma' in Google

Congjun Long

This author has not been identified. Look up 'Congjun Long' in Google

Lijuan Duan

This author has not been identified. Look up 'Lijuan Duan' in Google

Xiqun Zhang

This author has not been identified. Look up 'Xiqun Zhang' in Google

Yanxing Li

This author has not been identified. Look up 'Yanxing Li' in Google

Quanchao Zhao

This author has not been identified. Look up 'Quanchao Zhao' in Google