MOEA/D with Baldwinian learning inspired by the regularity property of continuous multiobjective problem

Xiaoliang Ma, Fang Liu, Yutao Qi, Lingling Li, Licheng Jiao, Meiyun Liu, Jianshe Wu. MOEA/D with Baldwinian learning inspired by the regularity property of continuous multiobjective problem. Neurocomputing, 145:336-352, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.