Secure fine-grained spatio-temporal Top-k queries in TMWSNs

Xingpo Ma, Junbin Liang, Jianxin Wang, Sheng Wen, Tian Wang 0001, Yin Li, Wenpeng Ma, Chuanda Qi. Secure fine-grained spatio-temporal Top-k queries in TMWSNs. Future Generation Comp. Syst., 86:174-184, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.