Periodic-corrected data-driven coupling of blood flow and the vessel wall for virtual surgery

Xuejie Mai, Zhiyong Yuan, Qianqian Tong, Tianchen Yuan, Jianhui Zhao, Xiangyun Liao, Qiong Wang 0001. Periodic-corrected data-driven coupling of blood flow and the vessel wall for virtual surgery. Simulation, 96(5), 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.