Regularity of clinical medication in treatment of insomnia analyzed with data mining approach

Shuai Mao, Quanfu Chen, Lei Wang, Shuai Mao, Yi Ren, Minzhou Zhang. Regularity of clinical medication in treatment of insomnia analyzed with data mining approach. In Huiru Jane Zheng, Werner Dubitzky, Xiaohua Hu, Jin-Kao Hao, Daniel Berrar, Kwang-Hyun Cho, Yadong Wang, David Gilbert, editors, 2014 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2014, Belfast, United Kingdom, November 2-5, 2014. pages 116-119, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.