An Ontology-Driven Approach for Integrating Intelligence to Manage Human and Ecological Health Risks in the Geospatial Sensor Web

Xiaoliang Meng, Feng Wang, Yichun Xie, Guoqiang Song, Shifa Ma, Shiyuan Hu, Junming Bai, Yiming Yang. An Ontology-Driven Approach for Integrating Intelligence to Manage Human and Ecological Health Risks in the Geospatial Sensor Web. Sensors, 18(11):3619, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.