Factors Predicting the Behavioral Adoption of Electronic Payment System (EPS)

Isaac Kofi Mensah, Guohua Zeng, Luo Chuanyong, Xiao Zhi-wu, Mengqiu Lu. Factors Predicting the Behavioral Adoption of Electronic Payment System (EPS). IJISSS, 13(1):88-104, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.