Practical Attribute-Based Multi-Keyword Search Scheme in Mobile Crowdsourcing

Yinbin Miao, Jianfeng Ma, Ximeng Liu, Xinghua Li, Zhiquan Liu, Hui Li 0006. Practical Attribute-Based Multi-Keyword Search Scheme in Mobile Crowdsourcing. IEEE Internet of Things Journal, 5(4):3008-3018, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.