When hybrid cloud meets flash crowd: Towards cost-effective service provisioning

Yipei Niu, Bin Luo, Fangming Liu, Jiangchuan Liu, Bo Li 0001. When hybrid cloud meets flash crowd: Towards cost-effective service provisioning. In 2015 IEEE Conference on Computer Communications, INFOCOM 2015, Kowloon, Hong Kong, April 26 - May 1, 2015. pages 1044-1052, IEEE, 2015. [doi]

@inproceedings{NiuLLL015,
 title = {When hybrid cloud meets flash crowd: Towards cost-effective service provisioning},
 author = {Yipei Niu and Bin Luo and Fangming Liu and Jiangchuan Liu and Bo Li 0001},
 year = {2015},
 doi = {10.1109/INFOCOM.2015.7218477},
 url = {http://dx.doi.org/10.1109/INFOCOM.2015.7218477},
 researchr = {https://researchr.org/publication/NiuLLL015},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 pages = {1044-1052},
 booktitle = {2015 IEEE Conference on Computer Communications, INFOCOM 2015, Kowloon, Hong Kong, April 26 - May 1, 2015},
 publisher = {IEEE},
 isbn = {978-1-4799-8381-0},
}