Extraction of Micro-Doppler Frequency From HRRPs of Rotating Targets

Xiaoyi Pan, Jiaqi Liu, Letao Xu, Xia Ai, Qianpeng Xie, Bo Yu, Cheng Li. Extraction of Micro-Doppler Frequency From HRRPs of Rotating Targets. IEEE Access, 5:26162-26174, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.