Resource Optimization Strategy for CPU Intensive Applications in Cloud Computing Environment

Junjie Peng, Jinbao Chen, Shuai Kong, Danxu Liu, Meikang Qiu. Resource Optimization Strategy for CPU Intensive Applications in Cloud Computing Environment. In Meikang Qiu, Lixin Tao, Jianwei Niu, editors, 3rd IEEE International Conference on Cyber Security and Cloud Computing, CSCloud 2016, Beijing, China, June 25-27, 2016. pages 124-128, IEEE, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.