Matrix: Multihop Address allocation and dynamic any-To-any Routing for 6LoWPAN

Bruna Soares Peres, Bruno P. Santos, Otavio Augusto de Oliveira Souza, Olga Goussevskaia, Marcos Augusto M. Vieira, Luiz Filipe M. Vieira, Antonio A. F. Loureiro. Matrix: Multihop Address allocation and dynamic any-To-any Routing for 6LoWPAN. Computer Networks, 140:28-40, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.