A novel approach in discovering significant interactions from TCM patient prescription data

Simon K. Poon, Josiah Poon, Martin McGrane, Xuezhong Zhou, Paul W. Kwan, Runsun Zhang, Baoyan Liu, Junbin Gao, Clement Loy, Kelvin Chan, Daniel Man-yuen Sze. A novel approach in discovering significant interactions from TCM patient prescription data. IJDMB, 5(4):353-368, 2011. [doi]

Abstract

Abstract is missing.