Enabling Contactless Detection of Moving Humans with Dynamic Speeds Using CSI

Kun Qian 0004, Chenshu Wu, Zheng Yang 0002, Yunhao Liu, Fu-gui He, Tianzhang Xing. Enabling Contactless Detection of Moving Humans with Dynamic Speeds Using CSI. ACM Trans. Embedded Comput. Syst., 17(2), 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.