Breaking Steganography: Slight Modification with Distortion Minimization

Zhenxing Qian, Zichi Wang, Xinpeng Zhang, Guorui Feng. Breaking Steganography: Slight Modification with Distortion Minimization. IJDCF, 11(1):114-125, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.