Product-Based Neural Networks for User Response Prediction over Multi-Field Categorical Data

Yanru Qu, Bohui Fang, Weinan Zhang, Ruiming Tang, Minzhe Niu, Huifeng Guo, Yong Yu, Xiuqiang He. Product-Based Neural Networks for User Response Prediction over Multi-Field Categorical Data. ACM Trans. Inf. Syst., 37(1), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.