Parameterized Facial Expression Synthesis Based on MPEG-4

Amaryllis Raouzaiou, Nicolas Tsapatsoulis, Kostas Karpouzis, Stefanos D. Kollias. Parameterized Facial Expression Synthesis Based on MPEG-4. EURASIP J. Adv. Sig. Proc., 2002(10):1021-1038, 2002. [doi]

Abstract

Abstract is missing.