Modeling content transfer performance in information-centric networking

Yongmao Ren, Jun Li, Lingling Li, Shanshan Shi, Jiang Zhi, Haibo Wu. Modeling content transfer performance in information-centric networking. Future Generation Comp. Syst., 74:12-19, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.