F1 Query: Declarative Querying at Scale

Bart Samwel, John Cieslewicz, Ben Handy, Jason Govig, Petros Venetis, Chanjun Yang, Keith Peters, Jeff Shute, Daniel Tenedorio, Himani Apte, Felix Weigel, David Wilhite, Jiacheng Yang, Jun Xu, Jiexing Li, Zhan Yuan, Craig Chasseur, Qiang Zeng, Ian Rae, Anurag Biyani, Andrew Harn, Yang Xia, Andrey Gubichev, Amr El-Helw, Orri Erling, Zhepeng Yan, Mohan Yang, Yiqun Wei, Thanh Do, Colin Zheng, Goetz Graefe, Somayeh Sardashti, Ahmed M. Aly, Divy Agrawal, Ashish Gupta, Shivakumar Venkataraman. F1 Query: Declarative Querying at Scale. PVLDB, 11(12):1835-1848, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.