ICG: a wiki-driven knowledgebase of internal control genes for RT-qPCR normalization

Jian Sang, Zhennan Wang, Man Li, Jiabao Cao, Guangyi Niu, Lin Xia, Dong Zou, Fan Wang, Xingjian Xu, Xiaojiao Han, Jinqi Fan, Ye Yang, Wanzhu Zuo, Yang Zhang, Wenming Zhao, Yiming Bao, Jing-Fa Xiao, Songnian Hu, Lili Hao, Zhang Zhang 0002. ICG: a wiki-driven knowledgebase of internal control genes for RT-qPCR normalization. Nucleic Acids Research, 46(Database-Issue), 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.