Estimating Model Parameters of Conditioned Soils by using Artificial Network

Zichang Shangguan, Shouju Li, Wei Sun, Maotian Luan. Estimating Model Parameters of Conditioned Soils by using Artificial Network. JSW, 5(3):296-303, 2010. [doi]

Abstract

Abstract is missing.