A proximal classifier with positive and negative local regions

Yuan-Hai Shao, Wei-Jie Chen, Zhen Wang, Hai-Bin Zhang, Nai-Yang Deng. A proximal classifier with positive and negative local regions. Neurocomputing, 145:131-139, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.