A Standard Bibliography Recommended Method Based on Topic Model and Fusion of Multi-feature

Fa Shao, Yan-Tuan Xian, Jian-Yi Guo, Zheng-Tao Yu, Cun-Li Mao. A Standard Bibliography Recommended Method Based on Topic Model and Fusion of Multi-feature. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 198-204, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.