A New Retracking Algorithm for Retrieving Sea Ice Freeboard from CryoSat-2 Radar Altimeter Data during Winter-Spring Transition

Xiaoyi Shen, Markku Similä, Wolfgang Dierking, Xi Zhang, Changqing Ke, Meijie Liu, Manman Wang. A New Retracking Algorithm for Retrieving Sea Ice Freeboard from CryoSat-2 Radar Altimeter Data during Winter-Spring Transition. Remote Sensing, 11(10):1194, 2019. [doi]

Authors

Xiaoyi Shen

This author has not been identified. Look up 'Xiaoyi Shen' in Google

Markku Similä

This author has not been identified. Look up 'Markku Similä' in Google

Wolfgang Dierking

This author has not been identified. Look up 'Wolfgang Dierking' in Google

Xi Zhang

This author has not been identified. Look up 'Xi Zhang' in Google

Changqing Ke

This author has not been identified. Look up 'Changqing Ke' in Google

Meijie Liu

This author has not been identified. Look up 'Meijie Liu' in Google

Manman Wang

This author has not been identified. Look up 'Manman Wang' in Google