Applying bioinformatic technique to discovery molecular mechansim of Banxia and Tianma combination treating tinnitus

Shanshan Shen, Yaoxian Wang, Guang Zheng, Xiaojuan He, Yong Tan, Ke Zhou, Dongmei Jia, Aiping Lu, Miao Jiang. Applying bioinformatic technique to discovery molecular mechansim of Banxia and Tianma combination treating tinnitus. In Huiru Jane Zheng, Werner Dubitzky, Xiaohua Hu, Jin-Kao Hao, Daniel Berrar, Kwang-Hyun Cho, Yadong Wang, David Gilbert, editors, 2014 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2014, Belfast, United Kingdom, November 2-5, 2014. pages 160-161, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.