Wuhan Ionospheric Oblique-Incidence Sounding System and Its New Application in Localization of Ionospheric Irregularities

Shu-zhu Shi, Gang Chen, Guobin Yang, Ting Li, Zhengyu Zhao, Jing-nan Liu. Wuhan Ionospheric Oblique-Incidence Sounding System and Its New Application in Localization of Ionospheric Irregularities. IEEE T. Geoscience and Remote Sensing, 53(4):2185-2194, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.