A 3-D Ultrasound Tomography Method for Bone Morphology Evaluation

Qinzhen Shi, Tianhua Zhou, Yuan Liu, Yucheng He, Lingwei Shi, Yifang Li, Dean Ta. A 3-D Ultrasound Tomography Method for Bone Morphology Evaluation. IEEE Trans. Computational Imaging, 10:17-27, 2024. [doi]

Abstract

Abstract is missing.