Mapping multi-spectral remote sensing images using rule extraction approach

Mu-Chun Su, De-Yuan Huang, Jieh-Haur Chen, Wei-Zhe Lu, L.-C. Tsai, Jia-Zheng Lin. Mapping multi-spectral remote sensing images using rule extraction approach. Expert Syst. Appl., 38(10):12917-12922, 2011. [doi]

Abstract

Abstract is missing.