Predictive control for spike pattern modulation of a two-compartment neuron model

Fei Su, Jiang Wang, Huiyan Li, Bin Deng, Xile Wei, Haitao Yu, Chen Liu. Predictive control for spike pattern modulation of a two-compartment neuron model. Neurocomputing, 216:89-101, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.