Reachability Querying: Can It Be Even Faster?

Jiao Su, Qing Zhu, Hao Wei, Jeffrey Xu Yu. Reachability Querying: Can It Be Even Faster?. IEEE Trans. Knowl. Data Eng., 29(3):683-697, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.