On Link-based Similarity Join

Liwen Sun, Reynold Cheng, Xiang Li, David W. Cheung, Jiawei Han. On Link-based Similarity Join. PVLDB, 4(11):714-725, 2011. [doi]

Abstract

Abstract is missing.