Computational Modeling of Hierarchically Polarized Groups by Structured Matrix Factorization

Dachun Sun, Chaoqi Yang, Jinyang Li 0004, Ruijie Wang 0004, Shuochao Yao, Huajie Shao, Dongxin Liu, Shengzhong Liu, Tianshi Wang, Tarek F. Abdelzaher. Computational Modeling of Hierarchically Polarized Groups by Structured Matrix Factorization. Frontiers Big Data, 4:729881, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.