Sora: High Performance Software Radio Using General Purpose Multi-core Processors

Kun Tan, Jiansong Zhang, Ji Fang, He Liu, Yusheng Ye, Shen Wang, Yongguang Zhang, Haitao Wu, Wei Wang, Geoffrey M. Voelker. Sora: High Performance Software Radio Using General Purpose Multi-core Processors. In Jennifer Rexford, Emin Gün Sirer, editors, Proceedings of the 6th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation, NSDI 2009, April 22-24, 2009, Boston, MA, USA. pages 75-90, USENIX Association, 2009. [doi]

Authors

Kun Tan

This author has not been identified. Look up 'Kun Tan' in Google

Jiansong Zhang

This author has not been identified. Look up 'Jiansong Zhang' in Google

Ji Fang

This author has not been identified. Look up 'Ji Fang' in Google

He Liu

This author has not been identified. Look up 'He Liu' in Google

Yusheng Ye

This author has not been identified. Look up 'Yusheng Ye' in Google

Shen Wang

This author has not been identified. Look up 'Shen Wang' in Google

Yongguang Zhang

This author has not been identified. Look up 'Yongguang Zhang' in Google

Haitao Wu

This author has not been identified. Look up 'Haitao Wu' in Google

Wei Wang

This author has not been identified. Look up 'Wei Wang' in Google

Geoffrey M. Voelker

This author has not been identified. Look up 'Geoffrey M. Voelker' in Google