Fluorescence and bright-field 3D image fusion based on sinogram unification for optical projection tomography

Xiaoqin Tang, Merel van't Hoff, Jerry Hoogenboom, Yuanhao Guo, Fuyu Cai, Gerda Lamers, Fons J. Verbeek. Fluorescence and bright-field 3D image fusion based on sinogram unification for optical projection tomography. In Tianhai Tian, Qinghua Jiang, Yunlong Liu, Kevin Burrage, Jiangning Song, Yadong Wang, Xiaohua Hu, Shinichi Morishita, Qian Zhu, Guohua Wang, editors, IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine, BIBM 2016, Shenzhen, China, December 15-18, 2016. pages 403-410, IEEE, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.