iDog: an integrated resource for domestic dogs and wild canids

Bixia Tang, Qing Zhou, Lili Dong, Wulue Li, Xiangquan Zhang, Li Lan, Shuang Zhai, Jingfa Xiao, Zhang Zhang, Yiming Bao, Ya-Ping Zhang, Guo-Dong Wang, Wenming Zhao. iDog: an integrated resource for domestic dogs and wild canids. Nucleic Acids Research, 47(Database-Issue), 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.