Exploration of Intercell Wireless Millimeter-Wave Communication in the Landscape of Intelligent Metasurfaces

Anna C. Tasolamprou, Alexandros Pitilakis, Sergi Abadal, Odysseas Tsilipakos, Xavier Timoneda, Hamidreza Taghvaee, Mohammad Sajjad Mirmoosa, Fu Liu, Christos Liaskos, Ageliki Tsioliaridou, Sotiris Ioannidis, Nikolaos V. Kantartzis, Dionysios Manessis, Julius Georgiou, Albert Cabellos-Aparicio, Eduard Alarcón, Andreas Pitsillides, Ian F. Akyildiz, Sergei Tretyakov, Eleftherios N. Economou, Maria Kafesaki, Costas M. Soukoulis. Exploration of Intercell Wireless Millimeter-Wave Communication in the Landscape of Intelligent Metasurfaces. IEEE Access, 7:122931-122948, 2019. [doi]

Authors

Anna C. Tasolamprou

This author has not been identified. Look up 'Anna C. Tasolamprou' in Google

Alexandros Pitilakis

This author has not been identified. Look up 'Alexandros Pitilakis' in Google

Sergi Abadal

This author has not been identified. Look up 'Sergi Abadal' in Google

Odysseas Tsilipakos

This author has not been identified. Look up 'Odysseas Tsilipakos' in Google

Xavier Timoneda

This author has not been identified. Look up 'Xavier Timoneda' in Google

Hamidreza Taghvaee

This author has not been identified. Look up 'Hamidreza Taghvaee' in Google

Mohammad Sajjad Mirmoosa

This author has not been identified. Look up 'Mohammad Sajjad Mirmoosa' in Google

Fu Liu

This author has not been identified. Look up 'Fu Liu' in Google

Christos Liaskos

This author has not been identified. Look up 'Christos Liaskos' in Google

Ageliki Tsioliaridou

This author has not been identified. Look up 'Ageliki Tsioliaridou' in Google

Sotiris Ioannidis

This author has not been identified. Look up 'Sotiris Ioannidis' in Google

Nikolaos V. Kantartzis

This author has not been identified. Look up 'Nikolaos V. Kantartzis' in Google

Dionysios Manessis

This author has not been identified. Look up 'Dionysios Manessis' in Google

Julius Georgiou

This author has not been identified. Look up 'Julius Georgiou' in Google

Albert Cabellos-Aparicio

This author has not been identified. Look up 'Albert Cabellos-Aparicio' in Google

Eduard Alarcón

This author has not been identified. Look up 'Eduard Alarcón' in Google

Andreas Pitsillides

This author has not been identified. Look up 'Andreas Pitsillides' in Google

Ian F. Akyildiz

This author has not been identified. Look up 'Ian F. Akyildiz' in Google

Sergei Tretyakov

This author has not been identified. Look up 'Sergei Tretyakov' in Google

Eleftherios N. Economou

This author has not been identified. Look up 'Eleftherios N. Economou' in Google

Maria Kafesaki

This author has not been identified. Look up 'Maria Kafesaki' in Google

Costas M. Soukoulis

This author has not been identified. Look up 'Costas M. Soukoulis' in Google