Theoretical Research on Properties of Spatial Harmonics in Corrugated Waveguide

Yan Teng, Shuang Li, Dongyang Wang, Xiaoling Wu, Dewen Yang, Xiaoze Li, Xiaoxin Zhu, Weibing Tan, Ligang Zhang. Theoretical Research on Properties of Spatial Harmonics in Corrugated Waveguide. IEEE Access, 7:167784-167794, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.