Copper/Silver Recovery from Photovoltaic Panel Sheet by Electrical Dismantling Method

Chiharu Tokoro, Soowon Lim, Yukihiro Sawamura, Masataka Kondo, Kazuhiro Mochidzuki, Taketoshi Koita, Takao Namihira, Yasunori Kikuchi. Copper/Silver Recovery from Photovoltaic Panel Sheet by Electrical Dismantling Method. IJAT, 14(6):966-974, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.