SHIQ ontologies

Despoina Trivela, Giorgos Stoilos, Alexandros Chortaras, Giorgos Stamou. SHIQ ontologies. Knowl. Inf. Syst., 62(1):107-143, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.