Local awakening: Regional reorganizations of brain oscillations after sleep

Pei-Jung Tsai, Sharon Chia-Ju Chen, Chun-Yao Hsu, Changwei W. Wu, Yu-Chin Wu, Ching-Sui Hung, Albert C. Yang, Po-Yu Liu, Bharat B. Biswal, Ching-Po Lin. Local awakening: Regional reorganizations of brain oscillations after sleep. NeuroImage, 102:894-903, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.