Neural Terminal Sliding-Mode Control for Uncertain Systems with Building Structure Vibration

Jianhui Wang 0003, Wenli Chen, Zicong Chen, Yunchang Huang, Xing Huang, Wenqiang Wu, Biaotao He, Chunliang Zhang. Neural Terminal Sliding-Mode Control for Uncertain Systems with Building Structure Vibration. Complexity, 2019, 2019. [doi]

@article{WangCCHHWHZ19,
  title = {Neural Terminal Sliding-Mode Control for Uncertain Systems with Building Structure Vibration},
  author = {Jianhui Wang 0003 and Wenli Chen and Zicong Chen and Yunchang Huang and Xing Huang and Wenqiang Wu and Biaotao He and Chunliang Zhang},
  year = {2019},
  doi = {https://doi.org/10.1155/2019/1507051},
  researchr = {https://researchr.org/publication/WangCCHHWHZ19},
  cites = {0},
  citedby = {0},
  journal = {Complexity},
  volume = {2019},
}