Multi-Class Latent Concept Pooling for Computer-Aided Endoscopy Diagnosis

Shuai Wang, Yang Cong, Huijie Fan, Baojie Fan, Lianqing Liu, Yunsheng Yang, Yandong Tang, Huaici Zhao, Haibin Yu. Multi-Class Latent Concept Pooling for Computer-Aided Endoscopy Diagnosis. TOMCCAP, 13(2), 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.