An Improved Spatial-Temporal Downscaling Method for TRMM Precipitation Datasets in Alpine Regions: A Case Study in Northwestern China's Qilian Mountains

Lei Wang, Rensheng Chen, Chuntan Han, Yong Yang, Junfeng Liu, Zhangwen Liu, Xiqiang Wang, Guohua Liu, Shuhai Guo. An Improved Spatial-Temporal Downscaling Method for TRMM Precipitation Datasets in Alpine Regions: A Case Study in Northwestern China's Qilian Mountains. Remote Sensing, 11(7):870, 2019. [doi]

References

No references recorded for this publication.

Cited by

No citations of this publication recorded.