MaPU: A novel mathematical computing architecture

Donglin Wang, Xueliang Du, Leizu Yin, Chen Lin, Hong Ma, Weili Ren, Huijuan Wang, Xingang Wang, Shaolin Xie, Lei Wang, Zijun Liu, Tao Wang, Zhonghua Pu, Guangxin Ding, Mengchen Zhu, Lipeng Yang, Ruoshan Guo, Zhiwei Zhang, Xiao Lin, Jie Hao, Yongyong Yang, Wenqin Sun, Fabiao Zhou, NuoZhou Xiao, Qian Cui, Xiaoqin Wang. MaPU: A novel mathematical computing architecture. In 2016 IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture, HPCA 2016, Barcelona, Spain, March 12-16, 2016. pages 457-468, IEEE Computer Society, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.