O-CNN: octree-based convolutional neural networks for 3D shape analysis

Peng-Shuai Wang, Yang Liu, Yu-Xiao Guo, Chun-Yu Sun, Xin Tong. O-CNN: octree-based convolutional neural networks for 3D shape analysis. ACM Trans. Graph., 36(4), 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.