A Combined SDC-SDF Architecture for Normal I/O Pipelined Radix-2 FFT

Ze-ke Wang, Xue Liu, Bingsheng He, Feng Yu. A Combined SDC-SDF Architecture for Normal I/O Pipelined Radix-2 FFT. IEEE Trans. VLSI Syst., 23(5):973-977, 2015. [doi]

Authors

Ze-ke Wang

This author has not been identified. Look up 'Ze-ke Wang' in Google

Xue Liu

This author has not been identified. Look up 'Xue Liu' in Google

Bingsheng He

This author has not been identified. Look up 'Bingsheng He' in Google

Feng Yu

This author has not been identified. Look up 'Feng Yu' in Google