CT findings of patients infected with SARS-CoV-2

Xiaoyang Wang, Chenbin Liu, Liang Hong, Cuiyun Yuan, Jiguang Ding, Qing Jia, Gangqiang Sun, Wenxian Peng, Qingfeng Sun. CT findings of patients infected with SARS-CoV-2. BMC Medical Imaging, 20(1):70, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.