3 Substrate

Wen Wang, Jiuling Liu, Xiao Xie, Minghua Liu, Shitang He. 3 Substrate. Sensors, 11(11):10894-10906, 2011. [doi]

Abstract

Abstract is missing.