Integrating Heterogeneous Data Source Using Ontology

Jinpeng Wang, Jianjiang Lu, Yafei Zhang, Zhuang Miao, Bo Zhou. Integrating Heterogeneous Data Source Using Ontology. JSW, 4(8):843-850, 2009. [doi]

Abstract

Abstract is missing.